Skip to Content

amina hjälpcenter

Vilken typ av kretsbrytare måste installeras framför amina laddaren?

Laddaren måste skyddas mot överbelastning och kortslutning samt AC-jordfel. Detta kan lösas med en jordfelsbrytare typ A (normal typ) eller en kretsbrytare och en jordfelsbrytare typ A.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaamina hjälpcenter
Välj en annan produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging