Skip to Content

amina hjälpcenter

Så här installerar du amina S

Följ installationsguiden nedan eller titta på videon för att lära dig hur du installerar amina S-laddaren!


⚠️ Varning

Denna produkt får endast installeras och underhållas av kvalificerad personal. Alla tillämpliga lokala, regionala och nationella bestämmelser för elektriska installationer måste respekteras och följas.

Se till att huvudsäkringen och respektive kretsbrytare är frånkopplade innan installationen påbörjas.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaamina hjälpcenter
Välj en annan produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging