Skip to Content

amina hjälpcenter

Hur har amina löst kravet i NEK400 på jordfelsskydd för EV-laddare?

amina måste installeras bakom ett jordfelsskydd av typ A eller B för att skyddas mot AC-läckström. DC-läckström hanteras av laddaren.

amina levereras med en RDC-DD (Residual Direct Current Detecting Device) enligt Internationella elektrotekniska kommissionens (IEC) standard IEC62955. Detta är en ny standard som är särskilt anpassad till laddare för elfordon (EV). DC-skyddet är integrerat i laddaren. En elektriker installerar fysiskt en jordfelsbrytare typ A (eller B) i säkringsdosan, i enlighet med NEK-400.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaamina hjälpcenter
Välj en annan produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging