Skip to Content

amina hjälpcenter

Uppfyller amina S kraven i IEC 62955?

När amina S installeras i en enfasinstallation uppfyller den alla aspekter av IEC 62955. När amina S installeras i en trefasinstallation avviker den från punkt 8.1.2 i standarden genom att tillhandahålla elektriskt kopplade brytare istället för mekaniskt kopplade. Alla poler gör och bryter fortfarande i stort sett tillsammans, vilket krävs enligt standarden.

Detta dokumenteras genom omfattande tester som visar konsekvent repeterbarhet med mikrosekunders noggrannhet. Det är värt att notera att IEC 62955 inte krävs för CE-märkning.

Läs allt om överensstämmelse här:

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaamina hjälpcenter
Välj en annan produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging