Skip to Content

amina hjälpcenter

Kan jag förlänga eller förkorta den fasta laddningskabeln?

Det är fysiskt möjligt att ändra längden på den fasta laddningskabeln, men vi rekommenderar inte att du gör det. Observera att alla ändringar av kabeln gör att garantin upphör att gälla.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaamina hjälpcenter
Välj en annan produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging