Skip to Content

amina hjelpesenter

Hvilken type strømbryter må installeres foran amina?

Laderen må beskyttes mot overbelastning og kortslutning samt vekselstrømsjordfeil. Dette kan løses med en jordfeilbryter type A (normal type) eller en effektbryter og en jordfeilbryter type A.

Trenger du mer hjelp?

Still et annet spørsmålamina hjelpesenter
Velg et annet produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging