Skip to Content

amina hjelpesenter

Hva betyr LED-lysene på amina S?

⚪️ Steady White - Standby / Ingen bil er tilkoblet

⚪️ Blinkende hvit - Strøm ikke innstilt / Strømhjulet er i posisjon 0 / Trådløse innstillinger er tilbakestilt

🟢 Grønn - Bilen er tilkoblet / Bilen er tilkoblet, men ingen strøm er levert / Venter på tidsplan

🔵 Blå - Lader / Strøm leveres

🟣 Lilla - Oppdatering / Laderen oppdaterer fastvaren sin

🟠 Konstant oransje - EV-feil / Koble fra laderen og prøv å koble til igjen. Kontakt installatøren hvis feilen vedvarer.

🟠 Blinker oransje - RDC-DD-lekkasje / Koble til kjøretøyet og prøv igjen. Prøv med et annet kjøretøy. Kontakt installatøren hvis feilen vedvarer.

🔴 Konstant rødt - Generell feil / Laderen har oppdaget en feil. Koble fra og prøv å koble til igjen. Kontakt installatøren hvis feilen vedvarer.

🔴 Blinker rødt - Reléfeil / Ett eller flere reléer kan ha en feil. Dette er en kritisk feil som betyr at produktet må byttes ut. Ingen skal røre det før strømmen er slått av. Ta kontakt med oss.

🔴⚪️🔴 Blinker rød-hvit-rød - Ugyldig kabling / Feil kabling av strømforsyningen oppdaget.

Trenger du mer hjelp?

Still et annet spørsmålamina hjelpesenter
Velg et annet produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging