Skip to Content

amina hjelpesenter

Finnes det en låsefunksjon for kabelen?

Ladekabelen er låst under ladeøkten. Hvis ladingen er planlagt enten via bilen eller strømselskapet til å starte senere eller når prisene er lave, vil kabelen også være låst inntil ladingen starter (du kan låse opp kabelen ved å låse opp bilen). Utover dette har laderen ingen funksjonalitet for kabellåsing.

Trenger du mer hjelp?

Still et annet spørsmålamina hjelpesenter
Velg et annet produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging