Skip to Content

amina hjelpesenter

Slik installerer du amina 1

Følg installasjonsveiledningen nedenfor eller se videoen for å lære hvordan du installerer amina Charger!


⚠️ Advarsel

Dette produktet må kun installeres og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Alle gjeldende lokale, regionale og nasjonale forskrifter for elektriske installasjoner må respekteres og følges.

Forsikre deg om at hovedsikringen og den aktuelle strømbryteren er slått av før du starter installasjonen.

Trenger du mer hjelp?

Still et annet spørsmålamina hjelpesenter
Velg et annet produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging