Skip to Content

amina hjelpesenter

Hvordan har amina løst kravet i NEK400 om jordfeilbeskyttelse av elbilladere?

amina må installeres bak et jordfeilvern av type A eller B for å beskytte mot vekselstrømslekkasje. DC-lekkasjestrøm håndteres av laderen.

amina leveres med en RDC-DD (Residual Direct Current Detecting Device) i henhold til den internasjonale elektrotekniske kommisjonens (IEC) standard IEC62955. Dette er en ny standard som er spesielt tilpasset ladere for elbiler. DC-beskyttelsen er integrert i laderen. En elektriker installerer fysisk en jordfeilbryter type A (eller B) i sikringsskapet i henhold til NEK-400.

Trenger du mer hjelp?

Still et annet spørsmålamina hjelpesenter
Velg et annet produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging