Skip to Content

amina hjelpesenter

Er amina S i samsvar med IEC 62955?

Når amina S installeres i en enfaseinstallasjon, oppfyller den alle kravene i IEC 62955. Når amina S installeres i en trefaseinstallasjon, avviker den fra punkt 8.1.2 i standarden ved at den har elektrisk koblede brytere i stedet for mekanisk koblede. Alle polene kobler og bryter likevel i hovedsak sammen, slik standarden krever.

Dette er dokumentert gjennom omfattende testing som viser konsekvent repeterbarhet med mikrosekunders nøyaktighet. Det er verdt å merke seg at IEC 62955 ikke er påkrevd for CE-merking.

Les alt om samsvar her:

Trenger du mer hjelp?

Still et annet spørsmålamina hjelpesenter
Velg et annet produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging