Skip to Content

amina hjelpesenter

Kan jeg bytte ut ladekabelen?

Ja, det kan du!
En av mange fordeler med amina S er at det er enkelt å bytte ut ladekabelen. Kontakt elektrikeren din hvis du trenger å bytte ut ladekabelen.

Trenger du mer hjelp?

Still et annet spørsmålamina hjelpesenter
Velg et annet produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging