Skip to Content

amina hjælpecenter

Hvordan har amina løst kravet i NEK400 om jordfejlsbeskyttelse af elbilopladere?

amina skal installeres bag en jordfejlsbeskytter af type A eller B for at beskytte mod vekselstrømslækage. Jævnstrømslækage håndteres af opladeren.

amina leveres med en RDC-DD (Residual Direct Current Detecting Device) i henhold til International Electrotechnical Commission's (IEC) IEC62955-standard. Det er en ny standard, der er specielt tilpasset opladere til elektriske køretøjer (EV). DC-beskyttelsen er integreret i opladeren. En elektriker installerer fysisk en jordfejlsafbryder type A (eller B) i sikringsboksen i overensstemmelse med NEK-400.

Har du brug for mere hjælp?

Stil et andet spørgsmålamina hjælpecenter
Vælg et andet produkt
amina chargingSitemap
aminaAboutContactSmart charging